Kurumsal

İlke ve Değerlerimiz

Şirketimiz önce insan odaklı çalışır. Tüm çalışanlarımız çevreye ve müşterilerine sorumluluk bilinci ile hareket ederek örnek olur.

Anelsan Otomotiv;

- Güvenilir ve dürüsttür.
- Yurttaşlarının mutlu olduğu laik, çağdaş ve modern Türkiye'yi hedefler.
- Hukukun üstünlüğüne inanır.
- İnsana, doğaya ve çevreye saygılıdır.
- Değişime ve gelişime açıktır.
- Sürekli "daha iyi"yi kovalar.
- Hissedar ve çalışanlarının mutluluğunu kendi mutluluğu sayar.
- Sosyal refah ve hayat standartlarını iyileştirmeyi amaçlar.
- Takım ruhuna inanır.
- Empati yapar.
- "Kazan – kazan" anlayışını önemser.
- Yönetim ve karar süreçlerinde katılımcı anlayışı esas alır.